Strona główna Wydarzenia Rodzice Dokumenty szkolne O nas Grono Pedagogiczne Szkoła Branżowa

O nas


Logo

Gimnazjum zostało założone przez Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe w 1999 roku po reformie oświatowej. Na początku, jak w każdym gimnazjum była tylko klasa pierwsza, ale w kolejnych latach powiększało się do wymaganych trzech klas. W 2017 roku wprowadzono kolejną reformę oświaty, w wyniku której gimnazja zostają zlikwidowane. Od września 2017 roku nie ma już naboru do klas pierwszych, a gimnazjum działać będzie do roku 2019, w którym to opuści mury szkoły ostatnia klasa trzecia. Przez okres istnienia naszego gimnazjum wykształciliśmy ok 356 uczniów. Naszym uczniom zapewnialiśmy nie tylko odpowiednie warunki do nauki, ale także różnego typu atrakcje jak: festiwale, wycieczki, wyjazdy do kina i teatru czy wieczorki na zakończenie szkoły.

Klasy zostały kompleksowo wyposażone w meble szkolne, pomoce dydaktyczne oraz tablice multimedialne. Przez lata cieszyliśmy się wysokimi wynikami egzaminów gimnazjalnych z matematyki, historii i przyrody. Pozostałe wyniki także były zadawalające.

Od 2019 roku planujemy otworzyć szkołę branżową I Stopnia.

Budynek szkolny jest zagospodarowany i pięknie zadbany.

Prace uczniów
Prace uczniów
Gazetka Samorządu Uczniowskiego
Gazetka Samorządu Uczniowskiego
Puchary zdobyte na zawodach sportowych
Puchary zdobyte na zawodach sportowych

Posiadamy pracownię komputerową.

Pracownia komputerowa - zdjęcie 1. Pracownia komputerowa - zdjęcie 2. Pracownia komputerowa - zdjęcie 3. Pracownia komputerowa - zdjęcie 4.

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią. Pracuje w niej pani Małgorzata Gałczyńska. Uczniowie mogą korzystać z księgozbioru podręcznego, czytać czasopisma dla nich przeznaczone lub skorzystać z Internetu.

Biblioteka szkolna - zdjęcie 1.Biblioteka szkolna - zdjęcie 2.Biblioteka szkolna - zdjęcie 3. Biblioteka szkolna - zdjęcie 1.Biblioteka szkolna - zdjęcie 1.


 

Klasy
Samorząd Szkolny
Absolwenci
Strona głównaWydarzeniaKomunikatyO nasGrono PedagogiczneKsięga gości