Strona głównaWydarzeniaKomunikaty Dokumenty szkolne O nas Grono Pedagogiczne Projekt "Mów, niech Cię usłyszy swiat"
Projekt "Mów, niech Cię usłyszy swiat"

Gimnazjum SSO w Prusinowicach

Projekt "Mów, niech Cię usłyszy świat"

Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe w Prusinowicach rozpoczęło w roku szkolnym 2012/2013 realizację projektu pt. „Mów! Niech Cię usłyszy świat!” w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”. Całkowita wartość projektu wynosi 16 449 zł, w tym 11 740 zł dotacji i 4709 zł wkładu własnego. Okres realizacji projektu obejmuje cały rok szkolny 2012/2013 oraz I semestr roku szkolnego 2013/2014. Koordynatorem projektu jest p. Anna Dąbrowska.

Projekt skierowany jest do uczniów Gimnazjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego w Prusinowicach i ma na celu popularyzację nauki języka angielskiego wśród dzieci i rodziców, podniesienie poziomu świadomości i sprawności językowej uczniów w zakresie mówienia oraz poziomu ich wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim w wybranych sytuacjach komunikacyjnych, a także poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów.

W ramach projektu zaplanowane zostały zajęcia językowe oraz artystyczne – do wyboru muzyczne lub plastyczno dekoratorskie, liczne konkursy szkolne i międzyszkolne, wystawienie sztuki w języku angielskim, a także spotkania dla rodziców. Podsumowanie projektu odbędzie się podczas imprezy środowiskowej w grudniu 2013.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU


Zajęcia językowe

Realizację projektu rozpoczęła się od zajęć językowych w łącznym wymiarze 50 godzin lekcyjnych, na których uczniowie doskonalili przede wszystkim sprawność mówienia oraz łączyli ją z innymi umiejętnościami językowymi: pisaniem, czytaniem i słuchaniem. Uczestniczyło w nich 20 uczniów Gimnazjum Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego w Prusinowicach. Uczniowie ćwiczyli przede wszystkim umiejętność swobodnego wypowiadania się w różnych zakresach tematycznych, poprzez różnego rodzaju aktywne metody pracy, gry i zabawy językowe. Ponadto przygotowywali się do udziału w licznych konkursach i uroczystościach związanych z realizacja projektu. Poszerzali swoja wiedzę o kulturze i historii krajów anglojęzycznych, pisali opowiadania, a także przygotowali wspólnie sztukę, która została wystawiona podczas podsumowania projektu.

Zajęcia artystyczne

Na zajęcia artystycznie uczniowie mogli uczęszczać zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Mieli do wyboru zajęcia muzyczne lub plastyczno-dekoratorskie. Na zajęciach muzycznych ćwiczyli do konkursu piosenki anglojęzycznej oraz przygotowywali na bieżąco tłumaczenia tekstów. Przygotowywali również ścieżkę dźwiękową do inscenizacji. Na zajęciach plastyczno - dekoratorskich uczniowie pracowali nad wystrojem sali na konkurs piosenki, przygotowali też plakaty przedstawiające słynnych artystów, śpiewających w języku angielskim. Zajmowali się również przygotowaniem dekoracji na uroczystość podsumowania projektu oraz plansz, przedstawiających poszczególne kraje anglojęzyczne.

Konkurs Piosenki Anglojęzycznej - Prusinowice 2013

Uczniowie objęci projektem mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne i językowe podczas Konkursu Piosenki Anglojęzycznej, na który przybyło wielu uczniów, reprezentujących szkoły z powiatu zduńskowolskiego i poddębickiego. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Rady Gminy i Miasta Szadek, Społecznego Stowarzyszenia Oświatowego i Rady Rodziców. Zmagania uczestników oceniało jury: muzycy oraz native speaker. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach: soliści oraz zespoły.
Soliści:
I miejsce – Gabriela Stasiak, Publiczne Gimnazjum nr 4 w Zduńskiej Woli
II miejsce – Karolina Muszyńska, Gimnazjum SSO w Prusinowicach
III miejsce –Agnieszka Pawlak, Zespół Szkół w Szadku
Zespoły:
I miejsce – Gimnazjum SSO w Prusinowicach
II miejsce – Zespół Szkół w Zygrach
III miejsce – Zespół Szkół w Szadku
Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc przy organizacji konkursu.

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej - Burzenin 2013

W ramach współpracy z innymi szkołami realizującymi projekty z programu English Teaching nawiązaliśmy kontakt z Gimnazjum w Burzeninie. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej, w którym zajęli czołowe miejsca:
Karolina Duszyńska – II miejsce w kategorii solistów,
Duet Kinga Herman i Karolina Duszyńska z towarzyszeniem zespołu ‘Voice’ w kategorii zespołów.

Szkolny konkurs literacki

Konkurs był podsumowanie cyklu zajęć językowych, związanych z opowiadaniem i pisaniem krótkich historii o tematyce młodzieżowej. Został on zorganizowany we współpracy z Biblioteką Publiczną w Szadku, Filia w Prusinowicach. Zwyciężyła Ewelina Kubiak, która opisała jeden dzień z życia nastolatka. Jej praca zostanie wykorzystana przy pisaniu scenariusza inscenizacji na podsumowanie projektu.

Występ podczas "Dnia Rodziny"

Laureaci konkursów zaprezentowali się również podczas imprezy środowiskowej „DZIEŃ RODZINY” w swoim zwycięskim repertuarze, przygotowali również nowe piosenki, specjalnie na tę okazję.


 

Strona główna Wydarzenia Dokumenty szkolne Komunikaty O nas Grono Pedagogiczne Projekt "Mów, niech Cię usłyszy swiat"